2009

PAK DE POEN

Alain De Vlieger, een brave kantoorbediende, komt op een dag thuis met een verkeerde koffer. In plaats van een halve pistolet met choco zit er 10 miljoen euro in. Hij wil meteen vertrekken en zijn oude leventje van hard werken ruilen voor nietsdoen onder de Braziliaanse zon. Dit tot groot ongenoegen van zijn vrouw Sylvie, die zich vertwijfeld afvraagt waar het geld vandaan komt. Bovendien kunnen ze die avond niet weg omdat ze gasten krijgen. Er dagen echter ook heel wat onverwachte figuren op. 

 

 

 

 

 KERSTBOODSCHAP VAN EEN VREEMDELING

Jeanne heeft een herberg in 'n klein provinciestadje. Volkse kaarters zijn haar trouwe klanten. Een beenhouwersgezin en 'n bakkersfamilie met respektievelijk 'n zoon en 'n dochter vormen het levend decor voor een kerstverhaal waarin Jonathan, 'n zonderlinge jonge man uit het Oosten, centraal staat. Er zijn de nodige familiale spanningen, ontroerende momenten, keiharde confrontaties, volkse humor, de specifieke kerstsfeer, en zingende Driekoningen.

HET VRIJ OURODENBERGS TONEEL  vzw