In het begin, was er een idee .......

 

... van twee door de toneelmicrobe aangetaste zielen, Eddy Uytterhoeven en Chris Cumps. Zij zochten in 1995 enkele gelijkgestemden om met een toneelvereniging in Ourodenberg te starten. Uit ervaring wisten zij dat dit enkel kon slagen indien ze voldoende mensen vonden om achter de schermen een handje toe te steken.
Daarom verzochten zij vrienden, kennissen en familieleden om eens te komen luisteren naar hun plannen. Op 17 april werd met 27 geïnteresseerden van gedachten gewisseld over een mogelijke start van die toneelvereniging.
Onder de aanwezigen vonden ze mensen die zich met de decorbouw gingen bezig houden,  mensen die de techniek voor hun rekening namen en ze vonden gelukkig vooral veel allround medewerkers. Kortom, een stevige basis om van start te gaan met het Vrij Ourodenbergs Toneel, kortweg VOT. Tevens konden we ook rekenen op de gedreven en deskundige medewerking van Walther Leers (penningmeester) en Jenny Vandermolen (secretariaat). Tijdens vele jaren waren zij de echte steunpilaren van het VOT.
Het eerste probleem dat we moesten oplossen was van financiële aard. Om toneel te kunnen spelen moesten we immers een decor hebben en om dat materiaal aan te schaffen hadden we geld nodig. Besloten werd om een VOT-Bal te organiseren. Vermits Eddy vroeger samen met Marc Vermeulen in het Betekoms orkest Passepartoe gespeeld had en Chris bij regionale vrije radio’s DJ geweest was, organiseerden ze op 30 september een reünie-bal in zaal De Schrans te Betekom. Stef Devriese en Goede Goossens zochten enkele handelaars die deze dansavond wilden sponsoren. De opbrengst van dit bal vostond om materiaal te kopen voor de bouw van ons decor.

1996 

De keuze van de eerste productie viel op “Het Streepje” van Luc Kerckhofs. Symboliser kon haast niet, onze startlijn was Het Streepje.
Koen Geuens, die met de Zoelse Toneelvrienden dit stuk reeds gespeeld had, werd bereid gevonden om de regie te doen. Het verhaal van duivenmelker-uitvinder Leo Cannaerts werd door Chris Cumps, Greta De Haes, Inge Verbist, Eddy Uytterhoeven, Jozephine Vrancken, Kris Torfs, Guy Dehond, Bart Vastenavondt en Ingrid Elsen op de planken gebracht. Decorbouwers, Jos Hermans, Kamiel Lenaerts, Roger Van Espen, Marcel Verbist en Alex Huybrechts hadden met de weinige middelen waarover we in die begin periode konden beschikken, een hele achtergevel met binnenkoer en duivenhok in elkaar geknutseld. Alle barsten en metselwerk werden door Felix Torfs, in zijn vrije uren een meer dan  verdienstelijk kunstschilder, aangebracht. Dit geheel gaf in Ourodenberg een andere betekenis aan het begrip "DECOR". 

 

 

 

 

In dit eerste productie jaar gingen we ook van start met ons, ondertussen traditioneel geworden, kerstspel. Op kerstavond brachten we geheel gratis de kersteenakter “ Een kerstboom Mevrouw, een kerststal Meneer” van René Gijbels. Het was meteen het toneel debuut van Elfie Elsen, Stef Devriese, Alex Huybrechts en Sofie Cumps.

 

 

 

 

 

 

 


Ondertussen hadden wij Rob Vastenavondt, een in de wijde regio geliefd acteur en regisseur, bereid gevonden om het peterschap van onze toneelvereniging op zich te nemen.


1997

Het was ook Rob die de regie van onze tweede productie “ De Geest Van Toetekome” van Hilda Vleugels op zich nam. Deze productie was vooral op technisch vlak een hele uitdaging voor onze decorbouwers. Maar ook ditmaal slaagden zij met brio in hun opdracht. Op de planken debuteerden Kristof en Kamiel Lenaerts, Joke Dehond en Liesbeth Van Goubergen. 

 

 

 

 

 

Na een welverdiende zomerse rust en ons ledenfeest, was het hoog tijd om te starten met de repetities van ons tweede kerstspel, “ Een wonderbare Kerstnacht” van René Gijbels (never change a winning team). Om de toekomst van de vereniging te verzekeren schakelden we bij de kerstspelen ook de jeugd in. Zo zetten Stef Huybrechts, Koen en Sien Uytterhoeven en Kelly Verbist hun eerste stappen in het amateurtoneel. Ook Gerda Serneels en Don Van Den Bruul deden het als nieuwkomers prima. Om het geheel wat feestelijker te maken, hadden we met Jeroen Costermans een volledig uitgedoste jachthoornblazer ingeschakeld.
In ons streven om meer mensen te bereiken die moeilijk naar toneel konden gaan kijken, voerden we dit kerstspel ook op in het Rusthuis van Aarschot en dat van Hulshout.
 

1998

Onze derde avondvullende toneelproductie was “Kaas met gaatjes” van Luc Kerckhofs (never change …) gebracht in eigen regie. Deze keer debuteerde Monique Stijns bij het VOT. Wat alle “votters” en toenmalige aanwezigen voor altijd zal bijblijven is het de verdwijning van de lepel. De ongehuwde broers Pol en Vital wonen in het ouderlijk huis, samen met hun eveneens ongehuwde zus Kalle. Op de Leuvensestoof staat de rijstpap van Kalle te pruttelen. Vital, die altijd honger heeft, gaat al eens proeven. Zijn zuster heeft het echter in de gaten en slaat de houten lepel uit Vital’s handen. Pol, liever lui dan moe en daarom klagend over een zere rug, bukt zich snel en raapt de houten lepel op om hem vervolgens aan Kalle te geven. Althans, ... dat was de bedoeling. Tijdens een van de voorstellingen vond Pol de lepel niet. Na enkele malen rondgedraaid en rondgekeken te hebben zonder de lepel te vinden, volgde er lichte paniek. Immers, hoe moesten we nu verder gaan zonder het voorwerp waarover de volgende dialogen gingen. Gelukkig zag Pol een “rijstpap-spoor” op de grond en op de muur. Wat was er gebeurt? Met een goed gemikte slag had Kalle de lepel in het krantenbakje, dat tegen de muur hing, gekatapulteerd.
Hoe vaak we het later nog probeerden, het is niemand nog gelukt om die houten lepel in dat bakje te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sarlewieke”, een kerstnovelle van Ernest Claes in een bewerking van Johnny Larbi Khetouta, was ons kerstgeschenk van 1998. Ook nu hadden we enkele debutanten nl. Guy Van Goubergen, Jan De Wit, Marina Nijs en Bert Corten. Ook met dit kerstspel gingen we “op verplaatsing spelen”. We trokken naar Begijnendijk waar we op 19/12 om 16.00 h het kerstfeest van de plaatselijke KAV gingen opluisteren. Op 20/12 traden we om 18.00h op in het Seniorencentrum van Hulshout. Dan kwamen onze eigen voorstellingen op 24/12 (3 x) om ten slotte een laatste voorstelling te geven op 26/12) om 18.00 h in het Rusthuis St. Rochus in Aarschot. Telkens moest het decor en de belichting en de klankinstallatie verhuisd, opgebouwd, gedemonteerd en terug verhuisd worden. Hiervoor konden we gelukkig rekenen op vele helpende handen.
 

 

 

 

 

 

 


 

1999

Op uitnodiging van Luc Kerckhofs brachten wij zijn (toen) nieuwste creatie “ Volgende patiënt” in première. De regie was vanaf dit stuk in handen van Johnny L. Khetouta. Het enige wat we van deze productie kunnen onthouden is, dat we onze eigen nieuwe zittribune in gebruik hebben genomen. Dit betekende een hele comfort verbetering voor ons publiek. Waar men ook zat, elke actie op de scène was zichtbaar.
 

Omdat het VOT geen enkele uitdaging uit de weg gaat, bewerkte Chris het alom gekende kerstspel “Waar de sterre bleef stille staan” van Felix Timmermans van een avondvullend stuk tot een één uur durend spektakel. Omdat dit verhaal zich op verschillende locaties afspeelt, kreeg onze decorploeg ook zware kost voorgeschoteld. Dankzij het technisch vernuft van Alex, de vele handige handen van de decorbouwers en het kunstig schilderwerk van Felix, verbaasden zij weer iedereen met hun prachtwerk.
Omdat we dan toch met een huzarenstukje bezig waren, speelden we het klaar om, nadat we op 18/12 in Begijnendijk onze ster hadden laten stilstaan, op 19/12 om 15.00 h in Herselt en om 19.00h in Aarschot de bewoners van het rusthuis te laten mee genieten. Het was een hele heksentoer om alles, op de verschillende locaties, tijdig klaar te krijgen. Ontschminken was er niet bij. U kan zich vast en zeker de verwondering op de gezichten van de mensen voorstellen wanneer Mia Bollens ( die hier samen met Freddy Sannen en Greta Rijmenants debuteerde) in haar gewone kledij maar geschminkt als de duivel hen passeerde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Start van een jeugdafdeling. Het was onze bedoeling om jongeren, tussen 10 en 16 jaar, de beginselen van het toneel spelen, op een speelse manier, bij te brengen. Met de plaatselijke basisschool als hoofdleverancier mochten we bij de start 19 jongeren verwelkomen. In het begin onder leiding van Chris, later namen Mia, Marina, Seth, Kamiel, Freddy en Sofie over, leerden we deze kinderen bewegen, tegenover publiek praten, bewegen over de scène en vooral rustig en duidelijk spreken. Tot op heden bracht onze jeugdafdeling 3 toneelstukjes,. “Als heppie stof opwaait” , “Radio Poesje” en “Hotel Berevel”, en één poëzie voorstelling.Onze voorjaarsproductie was “De Slappe Der Wet” van de hand van de Aarschotse auteur Kamiel Kemels. Het betekende het toneeldebuut van Hilde Lemmens en Rudy Hendrickx.

 

Enkelen van de jeugdafdeling mochten bij de kerstspelen reeds meedoen met de "groten”. Zo speelde Simon De Wolf, op 12 jarige leeftijd de hoofdrol in “Freddy’s Kerstmis”, waarin ook Gaby Hermans, Astrid Vrancken en Sven De Jongh hun VOT debuut maakten.


 

 

 
2001

 “Gek en vrienden” van Luc Kerkhofs was weer een schot in de roos. Zoals de titel al laat vermoeden, was het een avond met gekke situaties en personages, maar ook, en dat kan je niet direct uit de titel afleiden, met heel gevoelige momenten. Mathilde Kerkhofs, geen familie van de auteur, debuteerde. Bijzonder aan dit stuk was dat we buiten het repeteren van tekst en bewegingen, ook met zijn allen moesten oefenen om het decor in een minimum van tijd volledig te veranderen van een ziekenhuiskamer naar een straatbeeld met muur en kapel. Ieder had zijn decoronderdeel dat hij/zij moest binnenbrengen, had zijn volgnummer en zijn route langs waar er moest aangedragen worden. In tussentijd dienden nog enkele spelers van kledij te wisselen. Toch slaagden we met zijn allen er in om dat zaakje op minder dan vijf minuten te klaren.

2002

 “Zoals het klokje thuis tikt” van Lode Pools

Bij de voorstellingen van “ Kerstmis van meneer Scrooge” kregen we naast Simon ook nog Raisa Carmen, Robin Corten, Marijke Verbruggen, Noralie Allaerts en Sam Eeckhout aan het werk te zien.

 

 

 

 

 

 

 

2003

“Jef komt op” van Piet Driezen, brachten we in volle verkiezingstijd ten tonele. Een verhaal over een bloemist die na een avondje stappen, besluit om bij de gemeenteraadsverkiezingen ook op te komen.
Om publiciteit voor onze voorstellingen te maken, reden we met een autokaravaan door het drukke stadscentrum van Aarschot. Later hoorden we “Dat het toch een schande was dat die van de politiek zo vroeg al publiciteit maakten”. Of hoe fictie en realiteit soms verwisseld worden.
Tijdens onze vrijdagavond voorstellingen konden we, voor het grote overwinningsfeest van Jef, een beroep doen op een heuse fanfare. De Sint Pieters Vrienden van Testelt waren zo vriendelijk om na hun repetitie, tot in Ourodenberg te komen om Jef feestelijk in te halen.

Voor onze kerstspelen, vanaf “Freddy’s Kerstmis” schreef Chris een aangepaste tekst voor een kerstlied op de melodie van een gekend of minder gekend liedje. Ondertussen hebben we al vijf kerstliedjes op ons repertoire nl.:
“Eenzaam met Kerstmis” gezongen door Kim Pieters op de melodie van “Lonely this Christmas” van Mud.
“Een nieuwe start met kerstmis” gezongen door Kim Pieters op de melodie van “Nothing Between” van Lyn Anderson.
“Kerstmis, feest voor iedereen” gezongen door Aleydis Hye op de melodie van “Allways on my mind” van Elvis Presley
“Vluchten naar een ander land” gezongen door Winnie Naets op de melodie van “Candle in the wind” van Elton John
“ De Kerstroos” gezongen door Kim Pieters op de melodie van “De roos” van Ann Christy.

2004

 En zo komen we via “Doe niet zo onnozel” van Ulla Kling bij onze jubileum voorstelling:

2005

“ ’t Oud zot” (pluche beertjes) van John Vermeulen in een regie van Johnny Larbi Khetouta. Met dit toneelstuk nemen we deel aan Provinciale wedstrijd voor amateur toneel van de provincie Vlaams Brabant 2004/2005. En met goed resultaat: we behalen de 2de categorie.

December 2005 staan we voor een nieuwe uitdaging. Door een ongunstig rapport ivm brandveiligheid wordt de oude kerk afgekeurd. Waar moeten we nu naartoe?
Voor ons kerstspel “Een eenzame kerst” van Jan Tol en Astrid de Haan trekken we naar het Parochiecentrum.
 

 

 

2006

“Taxi taxi on line” (Ray Cooney)

Hiervoor verhuizen we naar zaal Demervallei in Langdorp
Fons Dezwart, een taxichauffeur, is met 2 vrouwen getrouwd, namelijk met Marleen (in Langdorp) en met Vera (in Diest). Met Marleen heeft hij een dochter Vicky en met Vera een zoon Marc. Fons geraakt in paniek als hij verneemt dat Vicky en Marc, die elkaar via het internet leerden kennen, een afspraakje hebben bij Marleen thuis. In zijn paniek sleurt hij zijn goede vriend en bovenbuur Stan mee.
De heksentoeren van Fons en Stan om de twee jongelui uit elkaar te houden zorgden voor hoog lachgehalte in de zaal.
Wij waren heel blij dat we terecht konden in zaal Demervallei. Hartelijk dank aan de fanfare Demervallei.

 

 

 

 

 

 

Johnny Larbi Kethouta schreef het kerstspel: “Kerst in het rusthuis”. Chris Cumps bewerkte de tekst en regisseerde deze mooie opvoering. Evelien Busschots maakte haar debuut.
Enkele bewoners in het rusthuis komen samen in de grote zaal. Enkelen onder hen krijgen dagelijks bezoek, anderen zien zelden iemand. Dit brengt soms wel wat jaloezie mee.

 

 

 

 

 

 

 

2007

 "Vijgen na kerstmis" van Ruud de Ridder.  Regie: Johnny Larbi Kethouta.
Ook dit jaar speelden we in zaal Demervallei te Langdorp.
Na een zoektocht naar en het vinden van ons “bed” slagen we erin om in een recordtijd deze lachknaller op de planken te brengen.
Freddy Brasil, een entertainer op cruises, wil kerstmis aan land doorbrengen. Het appartement dat hij gehuurd heeft is ook verhuurd aan een jonge vrouw, Marian. Doordat de conciërge te lui is om een oplossing te zoeken zijn ze op elkaar aangewezen. Wanneer ook de genodigden met elkaar geconfronteerd worden zorgt dit voor de meest hilarische en komische toestanden.

 

 

 

 

 

 

 

 


" ’t Kaske."
’t Kaske is het debuut van Chris Cumps als schrijver. Met de nodige komische en dramatische elementen slaagt Chris erin om een sfeervolle kerstboodschap te brengen.
Geert Luyten speelde voor het eerst mee.
In het ouderlijk huis van Gaby viert ze ieder jaar samen met de familie van haar broers kerstfeest. Dit jaar wordt het wel een heel bijzondere kerst voor Sofie.
 

 

 

2008:

"Wat doen we met bompa?" Auteur: Ruud de Ridder.
Bompa heeft twee zonen, Paul en Roger. De eerste is boekhouder, de tweede metser.
Allebei hebben ze een andere mening over hoe Bompa het best zou opgevangen worden. Allerlei voorstellen komen op de familieraad op tafel. Ze spreken over een home, een instelling, een pension. Ze spreken over van alles en nog wat, maar eigenlijk komen ze niet tot een oplossing. Tot Leo, de kleinzoon, ineens met het voorstel op de proppen komt om Bompa te laten inwonen.
Iedereen reageert anders, wie zal er voor ‘ die last ‘ opdraaien ??? Dit stuk handelt over een probleem waar de meesten van ons vroeg of laat mee geconfronteerd worden.
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons kerstspel dit jaar werd opnieuw gekozen voor "Freddy’s kerstmis" waarin Noele de Bruyn de rol van Freddy op zich neemt. Hij zingt in elke voorstelling “live” zijn aangrijpend liedje. Ook voor Sonja Branders is dit haar debuut bij het VOT..
Het verhaal vertelt de belevenissen van een mijnwerkersgezin in de jaren ’50. De vader van Freddy wordt bedreigd met ontslag. De man zoekt zijn toevlucht in de drank. Freddy beleeft een moeilijke tijd. Dan gebeurt er een mijninstorting. Freddy gelooft rotsvast in een goede afloop, hij betrouwt op de macht van het kerstekindje.
 

2009

”Pak de poen.” van Ray Cooney. Omdat we voor dit stuk een mannelijke acteur missen, “lenen” we bij Toneel St Pieter in Testelt één van hun acteurs. Guy Bergen komt onze groep vervoegen. Sylvie en Alain verwachten hun vrienden voor een etentje. Alain, een brave kantoorbediende komt echter volledig van de kaart thuis van zijn werk: hij heeft per vergissing het verkeerde koffertje meegenomen op de bus, en in plaats van een half opgegeten pistolet met choco, vindt hij een koffer vol geld. Alain wil zo snel mogelijk met het geld een nieuw leven beginnen, maar Sylvie, zijn vrouw ziet dat niet zitten. Al snel leidt het eerste leugentje om bestwil tot een onontwarbaar kluwen van hilarische misverstanden. Zet daarbij nog een corrupte rechercheur, een moordenaar en een ongeduldige taxichauffeur, én het feit dat Sylvie aan de drank geraakt, en je krijgt al een beetje een idee. Het begin van een dolle avond boordevol persoonsverwisselingen en onverwachte wendingen!
 

 

 

 

 

 

 

 

Als kerstspel volgt dat jaar : De Kerstboodschap van een vreemdeling. Het is een volks toneelspel, met de nodige spanningen tussen 2 families, met kerstliedjes, met een rode draad door het verhaal, met de nodige humor, en vooral met de Kerstsfeer, in een gezellige oude herberg als decor.
Ondertussen wordt er aan de nieuwe zaal gebouwd. We volgen de werken en hopen volgend jaar weer “thuis” te kunnen spelen.


2010

“Als ik de lotto win…” van Ruud De Ridder.

Voor de laatste keer laden we al ons “hebben en houden” op de vrachtwagen van Isabelle en Chris om in Langdorp 6 voorstellingen te brengen. We waren toch al heel geroutineerd geworden in het verhuizen en opbouwen. Straks gaan we dit nog missen ! Als afscheidsvoorstelling in Langdorp speelden we Het pronkstuk van deze avond was ongetwijfeld het felroze kostuum dat Chris droeg, voor hem helemaal op maat gemaakt door Marina. Het publiek genoot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***In het kader van “de week van de amateurkunsten” mochten we op 8 mei dit stuk brengen in een uitverkochte Rode Zaal (500 toeschouwers) van GC den Egger in Scherpenheuvel.
 

En toen begon het hopen en wachten op een positief bericht van de nieuwe zaal. Zou het mogelijk zijn ons kerstspel op een nieuwe scene te brengen? Helaas, helaas … het kon nog niet . Dan zal de vrek "Scrooge” zich tevreden moeten stellen met het Centrum. Ondanks het barre winterweer en de hevige sneeuwval mogen we toch spreken van een succes. Naast onze vertrouwde acteurs komen ook enkele kinderen hun talenten laten bewonderen: Amber, Quinten, Noele, Bo, Noa. En we verwelkomen Melanie als nieuwe acteur bij de volwassenen.
 

2011

“ Wat een soep! “ van Patrick Cargill. Het stuk werd ooit door Gaston Berghmans en Leo Martin gespeeld en uitgezonden op de toenmalige BRT. En wat nog belangrijker is : We spelen terug in Ourodenberg. In een spiksplinternieuwe zaal die de naam “den Aareberg” kreeg. We staan voor nieuwe uitdagingen en serieuze investeringen. We wikken en wegen. We meten, naaien en passen en zien dat het goed komt. We denken met veel plezier terug aan onze jaren op verplaatsing maar : Het is fijn weer “thuis” te zijn.

Charles en Marleen hebben Robert en Marielle uitgenodigd op een etentje. Robert komt
echter alleen, zijn vrouw is naar haar moeder. Plots staat Marinelle voor de deur, een
avontuurtje van Charles …


"Waar de Sterre bleef stille staan"
Drie armoezaaiers, Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeek gaan Driekoningen zingen. Met succes, ze zingen zich rijk. Terug op weg naar hun stamkroeg zijn ze getuige van de
geboorte van Jezus….
 

 

 

 

 

 

 

2012

"Prospeer zit in de scheer" (Johnnie Mortimer en Brian Cooke)
Prosper ziet de tweede huwelijksreis van José, zijn vrouw, niet zitten. José’s zus Suzanne
heeft haar man verlaten. Waarom? Waarom heeft José het opeens warm, en dan die 2
poppemiekes op de sofa.

 

 

 

 

 

 

 

***Met dit stuk behaalden we de eerste afdeling in het provinciaal toernooi voor
Amateurtheater van de provincie Vlaams Brabant


"De stal van Mon" (Dirk Cumps)
Mon (Edmond) en zijn vrouw Angèle offeren al hun tijd op aan parochiale werken. Zo
bouwt Mon al 24 jaar de kerststal in de kerk. Dan beslist de Kerkfabriek plots dat de 25ste
stal er niet komt. 

2013

"Gasten in eigen huis" (Dick van Maasland)
De familie Boot verkocht zijn huis om te emigreren. Plots is opa, die de tickets heeft,
vermist. De nieuwe eigenaars, de Kevers arriveren al, de Boots kunnen niet weg en dan
nog een liefdesaffaire…

 

 

 

 

 

 

 

"Crisis met Kerstmis" (Harry Smits)
De plaatselijke toneelvereniging oefent voor het kersstuk, Waar de sterre …, het koor repeteert voor de Kerstviering, beiden in hetzelfde lokaal. Problemen dus, en niet alleen over het gebruik van het lokaal.
 

 

2014

"Foei, minister" (Ray Cooney)
De minister wil een avondje doorbrengen op hotel met een typiste van de oppositie. Dan
ontdekken ze een lijk op de hotelkamer. De minister roept zijn assistent ter hulp, die zich dat gaat
beklagen…
 

 

 

 

"Bij hoge nood"
Sinds de zoon des huizes wegliep kan er ten huize Van Dijk geen vrolijk Kerstfeest meer gevierd
worden. Wanneer meneer Van Dijk ook nog eens ontslagen wordt, dreigen er erg donkere dagen.

2015

"Bompa3 – de vierde generatie" (Ruud De Ridder)
Sonja, de vrouw van Leo is zwanger. Bompa wordt overgrootvader. Roger eigent zich dan ook
meteen de titel Bompa toe. Maar dat laat den “oude” Bompa niet zo maar gebeuren, met alle
gevolgen.


 

 

 

 

"Het goede haventje" (Marijke Cromvliet)
Enkele mensen van verschillende pluimage stranden in café “Het goede Haventje” omwille van
het winterweer. De waard is nors, iedereen kwaad en dan komt er nog een vluchtelinge met kind
bij …

2016

"Buren-Baby 2" (Ruud De Ridder)
Pierre en Claire, wonend in een rustige buurt. Ze zijn echter niet echt blij met hun buren Hilda,
Cois en hun hond. Hilda moet bevallen op het moment dat een nichtje én de vorige buren komen
logeren ….
 

 

 

 

"Een kerstboom Mevrouw, een kerststal Mijnheer?"
Op wonderbare wijze brengt de “Kerstman” weer hoop in het leven van een jong koppel, een thuis
weggelopen meisje en een drugsverslaafde. Dan verdwijnt hij plots. Echt, of droom …?

2017

"Familietrekjes"(Ray Cooney)
Dr. Mortimer, op het punt diensthoofd te worden, moet een speech geven. Dan komt een meisje hem vertellen dat ze zijn dochter is, een dochter waar zijn vrouw niets van weet. En Bob, die heeft een lol…

"Konijn met Pruimen" (Marcel Van De Laer)
Jos, failliete schrijnwerker en Marieke, zwanger, bewonen een oude boshut. De boswachter zoekt
en vindt hem. De baron, eigenaar van bos en hut lost, na de geboorte, het probleem op en ze eten
konijn met …

2018

"Als dat maar goed komt" (Ivo Maes)
Leon denkt dat hij het huishouden aankan wanneer zijn vrouw een reis wint. Annie, de buurvrouw
houdt een oogje in ’t zeil, Julleke, zijn beste vriend, wil wel helpen en de zoon kan moeilijk
kiezen. 

 

 

 

 

"‘t Kaske"
De heer des huizes vindt een kaske uit dat alle toestellen bedient, de zus kookt met de
nodige alcohol en de facteur brengt een kindje voor de dochter wiens kindje verongelukt is. Maar
‘t is Kerstavond.
2019

"Ma, pa en de bruid" (Ruud De Ridder)
Marie-Christine gaat trouwen met Werner. Marie-Jeane en Jean-Claude, haar ouders, weten van
niks. Aline en René, zijn ouders, daarentegen zijn van alles op de hoogte. En wat met die foto’s ?
 

 

 

De ijzeren dame ontdooit

 

 

2020 :

25 jaar Vrij Ourodenbergs Toneel vzw

Geen opvoering wegens corona

 

2021:

"BINGO 3"

Nu ze al een tijdje buren zijn hebben Pierre, Claire, Cois en Hilda besloten om kerstavond samen door te brengen. Ze willen er een rustige en gezellige avond van maken. Ze hebben zelfs volgens een ingenieus systeem pakjes voor elkaar gekocht. Maar de thuiskomst van Carl, de zoon des huizes, brengt die plannen al danig in de war. Francine, de moeder van Cois zorgt ook voor enige onrust en wanneer Jeanne en Marcel, de ex-buren ook nog voor de deur staan ligt kerstavond helemaal overhoop. En dan is er nog Boelie 

 

"De Eenzaat" (Dirk Cumps

Donnie Verreckt (met ck) is een vrijgezel van 65 jaar met een saai leven. Hij heeft nog enkel persoonlijk contact met zijn stokoude moeder in een WZC.

Donnie tracht de de Kerstdagen zo goed mogelijk door te spartelen. Zonder menselijk contact is dat moeilijk, en hij voelt dat hij dreigt langzaam gek te worden.

 

2022

"Stank voor dank" (Ruud De Ridder)

Het gaat Henri voor de wind. Hij heeft zijn leven stevig in de hand. Iedereen weet dat je bij Henri altijd terecht kan: voor raad, voor hulp, een bemoedigend woordje .... Daarom is Henri ook graag gezien bij iedereen. Vaak wordt ern misbruik gemaakt van zijn goedheid.

Maar totaal onverwacht, van de ene dag op de andere, komt Henri in moeilijkheden en heeft hij zelf hulp nodig .....

 

 

 

 

 

 

 

"Geen Kerststuk"

 

2023

"Één is géén" (Yves Caspar)

“Immo Staelens, Staelens en Vandooren” is gespecialiseerd in de verkoop van luxe vakantieverblijven in het buitenland. Zaakvoerder Cynthia Staelens vertrouwt volledig op de ietwat verstrooide secretaresse Vicky. Cyntha  houdt zich vooral bezig met… euh bezig dus. Wanneer de kuisvr…, excuseer, de poetshulp eindelijk komt opdagen, moet zij dringend naar een zakenlunch vertrekken. Dan blijkt dat Vicky zich weer vergist heeft in de gemaakte afspraken en komt er  onverwacht een belangrijke klant, Jean Claude Dujardin, aan. Hij wil een vakantiewoning in het luxueuze Exotic Paradise Resort in Salou kopen en misschien zelfs een tweede…