HET VRIJ OURODENBERGS TONEEL vzw

JOSEE, JOSFIEN EN JOSKE

 

Josée, 78-jarige moeder van Antoine wil niet meer bij hem maar in haar eigen villa blijven wonen.

Joske, moeder van Marcel en vriendin van Josée, wil doodgraag bij Josée blijven inwonen.

Josfien, moeder van Walter en  "vriendin" van Josée en Joske, wil ook bij Josée komen inwonen.

Antoine, 52-jarige zoon van Josée wil niet dat zijn moeder, en haar vriendinnen, in haar villa blijft wonen.

Bernarreke, zoon van Antoine, zit met een "klein" liefdesprobleem en zoekt hulp bij "bomma" Josée.

Jelle, vriendin van Bernarreke en kleindochter van Josfien, ook met een klein liefdesprobleem, zoekt hulp bij h  háár bomma.

Guy, door iedereen erkend als dé probleemoplosser, vooral alle problemen van de acteurs.

JOSEE

JOSKE

JOSFIEN

ANTOINE

BERNARREKE

JELLE

GUY